Kolmen koulutusalan saavutettavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla ammatillista koulutusta vähintään kolmella eri
koulutusalalla?

Ammatillisen koulutuksen vähintään kolmen koulutusalan saavutettavuus pysytteli lähes samoissa lukemissa kuin vuonna 2013.

Ammatillisen koulutuksen hyvä saavutettavuus edellyttää maantieteellisen sijainnin ja toimivien liikenneyhteyksien lisäksi riittävän monipuolisia koulutusalavaihtoehtoja. Tässä arvioinnissa katsottiin riittävän valinnanmahdollisuuden muodostuvan, kun nuorella oli valittavana koulutusta vähintään kolmelta eri koulutusalalta.

Manner-Suomessa 70 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui enintään 10 kilometrin etäisyydellä vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan tarjonnasta (Taulukko 4.7.1.). Heikoin tilanne oli Itä-Suomen, Pohjois-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen alueiden nuorilla. Pohjois-suomalaisilla saavutettavuus oli lähes 10 prosenttiyksikköä heikompi kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Koko maan nuorista 93 prosenttia asui enintään 30 kilometrin etäisyydellä kolmen eri koulutusalan opetuspisteestä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vastaava prosenttiosuus oli 89 %; Pohjois-Pohjanmaalla 94% ja Kainuussa 56%. 

Kartalla (Kartta 4.7.1.) havainnollistetaan toisen asteen koulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikasta.

Taulukko 4.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 4.7.1. Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus vähintään kolmen koulutusalan tarjonnalla 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015