Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muutoksia perusopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut viime
vuosina?

Kuljetusoppilaiden osuus pysyi ennallaan. Erityisen tuen päätöksen saaneiden kuljetusoppilaiden määrä kasvoi noin kolme prosenttia. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelle laskettavien majoitettavien peruskoululaisten määrä nousi nelinkertaiseksi.  

Kuljetus

Vuonna 2015 kuljetusedun sai Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella yhteensä 14 439 perusopetuksen oppilasta esiopetuksen, lisäopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat mukaan lukien. Vastaava perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä oli 58 836 eli kuljetusedun sai noin 25 prosenttia kaikista oppilaista. Pohjois-Pohjanmaalla perusopetuksen kuljetusedun sai noin 23 prosenttia ja Kainuussa noin 34 prosenttia oppilaista. Tarkasteluvuosina 2011–2013 kuljetusoppilaiden määrä laski Pohjois-Pohjanmaalla, mutta vuosien 2013-2015 välisenä aikana määrä hieman nousi. Pohjois-Pohjanmaan oppilasmäärät nousivat myös vastaavana ajanjaksona, joten kuljetusoppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista pysyi lähes samana. Kainuussa oppilasmäärät laskivat tarkasteluvuosina 2011–2015 ja vastaavasti myös kuljetusedun saavien oppilaiden määrä laski sekä vuosien 2011–2013 että 2013–2015 välisinä aikoina vajaalla prosenttiyksiköllä. (Taulukko 3.7.1.)

Vuonna 2015 kaikista Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella olevista perusopetuksen kuljetusedun saaneista oppilaista 12 prosenttia oli erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita. Pohjois-Pohjanmaalla osuus oli 12 prosenttia ja Kainuussa hieman alle 10 prosenttia. Manner-Suomessa vastaava osuus oli yli 15 prosenttia, joten Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella on hieman pienempi osuus erityisen tuen päätöksen saaneista kuljetusoppilaita. Vuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaalla kuljetusoppilaiden osuus oli noin puolet erityisen tuen päätöksen saaneista. Tarkasteluvuosien 2011–2013 välisenä aikana Pohjois-Pohjanmaalla kuljetusoppilaiden osuus erityisen tuen päätöksen saaneista laski hieman, mutta kääntyi vuosien 2013–2015 aikana nousuun. Kainuussa vastaavasti osuudet pysyivät samoina. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella erityisen tuen päätöksen saaneiden kuljetusoppilaiden määrä kasvoi kaikkiaan noin 2,5 prosenttiyksiköllä. (Taulukko 3.7.2.)

Majoitus

Ylipitkien koulumatkojen välttämiseksi kunnat voivat tarjota oppilaille majoitusta koulun läheisyydestä. Tilastokeskuksen mukaan syksyllä 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli 77 majoitusedun saavaa perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen oppilasta. Majoitetut olivat kaikki erityisen tuen päätöksen saaneita. Majoitusoppilaiden kokonaismäärä nousi 59 oppilaalla vuoteen 2013 verrattuna, koska kuudella paikkakunnalla toimivan Valteri-koulun oppilaat laskettiin koulun pääpaikan mukaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelle.

Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevia perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen oppilaita oli 83 (14 oppilasta enemmän kuin vuonna 2013). Pohjois-Pohjanmaalla nämä oppilaat olivat Vuolle-Opiston kansanopistossa, Kalajoen Kristillisessä Opistossa, Raudaskylän Kristillisessä Opistossa ja Kainuussa Kainuun opistossa.

Taulukko 3.7.1. Kuljetusedun saavien peruskoulun oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, kuljetusoppilastilastot ja perusopetuksen oppilastilastot

Taulukko 3.7.2. Kuljetusedun saavien peruskoulun yleisopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, kuljetusoppilastilastot ja perusopetuksen oppilastilastot