6 v. ikäluokan ennustettu muutos

Valtakunnallinen arviointi

Miten 6-vuotiaiden ikäluokan on ennustettu muuttuvan?

Kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä vuoden 2017 jälkeen koko maassa.

Manner-Suomessa oli vuoden 2014 lopussa lähes 61 000 kuusivuotiasta lasta. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennustetta tarkasteltiin vuoteen 2025 asti. Manner-Suomessa näyttää kuusivuotiaiden osuus laskevan vajaan neljä prosenttia vuoteen 2025. Jo vuoden 2017 jälkeen lukumäärissä näkyy vähittäistä laskua ja vuoden 2020 jälkeen ikäluokan koko laskee alle 60 000. (Taulukko 2.6.1.)

Alueittain ja maakunnittain on suuria vaihteluja. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen alueilla kuusivuotiaiden ikäluokka vähenee vähemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Maakunnista eniten kuusivuotiaat tulevat ennusteen mukaan vähenemään Kainuun, Kanta-Hämeen ja Etelä-Savon maakunnissa, 10−19 prosenttia.

 

Kuusivuotiaiden ikäluokan äidinkieli

Vuonna 2015 kuusivuotiaiden ikäluokasta oli Tilastokeskuksen marraskuun 2015 ennakkotiedon mukaan suurin osa suomenkielisiä (Taulukko 2.6.2). Ruotsinkielisiä oli 5,4 ja saamenkielisiä 0,06 prosenttia. Ruotsinkieliset lapset keskittyivät perinteisesti rannikkoalueille Uudenmaan, Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen maakuntiin. Merkille pantavaa on muun kielisen väestön osuus. Kuusivuotiaiden ikäluokassa heitä oli ennakkotiedon mukaan 6,7 prosenttia, ja heistä noin kaksi kolmasosaa asui Etelä-Suomen alueella.

 

Taulukko 2.6.1. Kuusivuotiaiden ikäluokan väestöennuste vuosina 2014−2025

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015-2040, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 2.6.2. Kuusivuotiaiden lukumäärä kielen mukaan alueittain vuonna 2015 (ennakkotieto marraskuussa 2015)

Lähde: Tilastokeskus, ennakkotilasto 11/2015