Esiopetukseen osallistumattomat

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka moni esiopetusikäinen ei osallistunut esiopetukseen 2015?

Esiopetukseen osallistumattomien määrä on hyvin vähäinen.

Osallistumattomien määrää ja syitä pyrittiin kartoittamaan kuntien esiopetuksen vastaaville tehdyllä erillisellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi 301 kunnasta 251. Vastausprosentti oli hyvä (83,4 %).

Lähes kaikki esiopetukseen oikeutetut lapset osallistuvat esiopetukseen ja osallistumattomien määrä oli vähäinen. Manner-Suomessa esiopetukseen osallistumattomia lapsia oli kyselyn mukaan hiukan yli 800. Ilmoitetut osallistumattomien määrät vaihtelivat kunnittain 0−189 lapsen välillä. Esiopetukseen osallistumattomia lapsia oli eniten isoissa kaupunkikunnissa kuten Helsingissä, Espoossa ja Lahdessa. Kunnista 54 ilmoitti, että esiopetukseen osallistumattomia oli alle kymmenen ja kolme kuntaa, että heitä oli yli 100.