Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Valtakunnallinen arviointi

Opettajien lomautusten laajuus

Johtopäätökset

  • Henkilöstön lomautuksia käytettiin kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteenä.
  • Lomautukset vaikuttivat isoon määrään lapsia ja nuoria.
  • Lomautuksia pyrittiin ajoittamaan sellaisiin ajankohtiin, jolloin niistä oli mahdollisimman vähän haittaa oppilaiden/opiskelijoiden koulunkäyntiin.

Toimenpide-esitykset

  • Koulutuksen järjestäjien on pyrittävä realistiseen ja pitkäjänteiseen taloussuunnitteluun, jotta äkillisiltä korjausliikkeiltä, kuten lomautuksilta, vältytään. Tämä edellyttää ennustettavuuden paranemista mm. valtionosuuksien osalta.
  • Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tulee tehdä pitkälle aikavälille ulottava arviointi lomautusten vaikutuksista oppilaiden/opiskelijoiden oikeuksiin ja oppimistuloksiin.