Opettajien lomautusten toimeenpanon laajuus

Valtakunnallinen arviointi

Missä laajuudessa lomautuksia toimeenpantiin?

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien lomautusten määrä kasvoi vuosina 2013–2015 verrattuna vuosiin 2010­­­–2012.

Vuosina 2013–2015 opettajia lomautti kaikkiaan 33 eri kuntaa. Koska seitsemässä kunnassa lomautuksia toteutettiin kahtena vuotena, niin lomauttaneita kuntia oli vuosina 2013–2015 yhteensä 40. (Taulukko 8.5.1.) Kolmessa kunnassa lomautukset toteutettiin eri tavalla suomen- ja ruotsinkielisen kieliryhmän osalta. Lomautuksia oli Lappia lukuun ottamassa kaikkien aluehallintovirastojen alueella.

Maakunnittain vertaillen opettajia lomautettiin eniten Varsinais-Suomessa, jossa opettajia lomautti kahdeksan kuntaa. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa kummassakin opettajia lomautti viisi kuntaa. Kuudessa Manner-Suomen maakunnassa (Etelä-Savo, Kanta-Häme, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Päijät-Häme) ei yksikään kunta lomauttanut opettajiaan arviointivuosien aikana. Yli 50 000 asukkaan kaupungeista lomauttivat Oulu, Kouvola, Joensuu, Seinäjoki ja Salo. (Kartta 8.5.1.)

Lisäksi 11 ammatillisen koulutuksen järjestäjää lomautti opetushenkilöstöään arviointivuosien,  2013–2015, aikana.

Aikaisemmalla arviointikerralla vuosina 2010–2012 kaikkiaan 12 kuntaa lomautti opettajiaan. Lomautettuja opettajia oli silloin yhteensä 1 746, ja lomautukset vaikuttivat yli 24 400 perusopetuksen oppilaan ja yli 2 400 lukiossa opiskelleen koulutyöhön.

Kartta 8.5.1. Vuosina 2013–2015 opettajia lomauttaneet kunnat

Taulukko 8.5.1. Opettajien lomautukset vuosina 2013-2015

Lähde: Kysely kunnille. Kyselyyn vastasi 83,4 % Manner-Suomen kunnista (251 kpl).