Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Nuorten mielenterveyspalvelujen arvioinnin sisältö

  • Nuorten mielenterveys ja opiskeluhuollon palvelujen saavutettavuus
  • Opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon palvelujen koettu riittävyys henkilöstön näkökulmasta
  • Käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut ja niiden henkilöstömitoitus