Tietolähteet

Valtakunnallinen arviointi

Lastensuojelulaitoksiin ja perhekoteihin sijoitettujen lasten perusopetuksen toteutuminen

Kuntakysely

Kuntaliiton yleiskirje Dnro 16/2015, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvauksen määräytyminen vuonna 2015

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Apulaisoikeuskanslerin päätös (5.9.2005 dnro 3/50/04)

Oikeuskanslerin kanteluratkaisu (Dnro OKV/1031/1/2006)

Erityisopetuksen strategia (OPM 2007:47)

Kuntaliiton muistio 3.5.2011

Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti – erityistäkö (Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa, 2012)

Luokanopettajien kokemuksia perhekoteihin sijoitetuista lapsista (Tikkanen, 2009)

Opetus lastensuojelulaitosten opetusyksiköissä kentällä toimivien asiantuntijoiden kuvaamana (Raivio, 2015).