Tietolähteet

Valtakunnallinen arviointi

Opettajien lomautusten laajuus

Perusopetuslaki (638/1998)

Lukiolaki (629/1998)

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013,

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014 (verkkojulkaisu)

Webropol-kysely kuntien koulutoimesta vastaaville viranhaltijoille, tammi-maaliskuu 2016, vastausprosentti 83,4