Tiivistelmä

Valtakunnallinen arviointi

Opettajien lomautusten laajuus

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien lomautusten määrä kasvoi vuosina 2013–2015verrattuna vuosiin 2010­­­–2012. Vuosina 2013–2015 lomauttaneita kuntia oli lähes kolminkertainen määrä, lomautettujen opettajien määrän ollessa yli kolminkertainen vuosiin 2010­­­–2012 verrattuna. Lomautukset koskivat vuosina 2013–2015 lähes 80 000 perusopetuksen oppilasta ja yli 15 500 lukiolaista. Erityisesti lukiolaisia lomautukset koskivat huomattavasti edellistä kolmivuotiskautta enemmän.

Kuntien vastauksista ilmenee, että lomautuksia pyrittiin sijoittamaan sellaisiin ajankohtiin, jolloin oppilailla/opiskelijoilla ei ole koulupäivää. Opettajien veso-päivät ja viikonlopun sisältävät lomautusjaksot olivat yleisesti käytössä. Lisäksi lomautuksia ajoitettiin lukuvuoden loppuun toukokuuhun, jolloin kouluissa oli monenlaisia teema-, liikunta- ja retkipäiviä. Tällöin koulun toiminta oli mahdollista järjestää asianmukaisesti täysilukuista pienemmällä opetushenkilöstöllä. Oppilas/opiskelijatyöpäiviin kohdistui lähes kolme opettajien lomautuspäivää viidestä lomautuspäivästä.   

Opettajien lomautuksia toteutettiin vuosina 2013–2015 eri puolilla Suomea. Ainoastaan Lapin aluehallintoviraston toimialueella lomautuksia ei toteutettu lainkaan. Maakunnittain tarkasteltuna kuudessa maakunnassa (6/18) ei lomautettu lainkaan. Lomauttaneet kunnat olivat erikokoisia; asukasluvultaan suurin oli Oulu, lähes 200 000 asukasta, ja pienin Vehmaa, vähän yli 2 000 asukasta.

Lomautusten pituudet vaihtelivat kahdesta päivästä kahteen viikkoon. Pisimpiin lomautusjaksoihin sisältyi yhdestä kahteen viikonloppua ja opettajien veso-päivä/veso-päiviä. Pisimmillään oppilaisiin/opiskelijoihin kohdistui opettajan kymmenen koulupäivän lomautus. On kuitenkin otettava huomioon, että lomautuksista aiheutuu epätyypillisiä koulupäiviä huomattavasti enemmän, koska työssä olleet opettajat joutuivat usein oman työnsä ohella valvomaan lomautettuna olevien opettajien luokkia.