Utvärderingsgruppen

Nationell utvärdering gällande förskolan

Specialplanerare, PeM Tiina Mäkitalo, tfn. 0295 016 173, tiina.makitalo(at)avi.fi

Överinspektör för utbildningsväsendet, FM Johanna Albert, tfn. 0295 016 889, johanna.albert(at)avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet, TM Malin Eriksson, tfn. 0295 018 618, malin.eriksson(at)avi.fi

Överinspektör för utbildningsväsendet, FM Lea Karjomaa, tfn. 0295 018 077, lea.karjomaa(at)avi.fi

Överinspektör för utbildningsväsendet, PeM Pentti Nikkinen, tfn. 0295 018 570, pentti.nikkinen(at)avi.fi

Specialplanerare, PeM Marjatta Tarkiainen, tfn. 0295 017 386, marjatta.tarkiainen(at)avi.fi

Överinspektör för utbildningsväsendet, PeM Jyri Ulvinen, tfn. 0295 017 525, jyri.ulvinen(at)avi.fi