Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet

Utvärderingens innehåll

  • Bibliotekens material som främjare av barns läskunnighet och läsande.
  • Bibliotekens evenemang som stöd för barns läskunnighet och läsande.
  • Bibliotekens samarbete som främjare av barns läsande och läskunnighet.
  • Resurser till förfogande för bibliotekstjänster.
  • Hur barn hörs när bibliotekstjänster ordnas.