Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Etelä-Suomen alueella 29 002 lasta osallistui laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 20 tuntia viikossa). Heistä 26 319 osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 2683 käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Suurin osa laajemman varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista on kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisessä päivähoidossa. Laajemmassa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia oli kunnan oman toiminnan päiväkodeissa 22 943, yksityisissä päiväkodeissa 2450, kunnan oman toiminnan perhepäivähoidossa 3366 ja yksityisessä perhepäivähoidossa 176.