Liikuntapalvelujen järjestämisen taloudelliset resurssit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunta käyttää varoja liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Kuntien liikuntatoimen toimintamenot kuvaavat parhaiten kuntien liikuntatoimintaan vuosittain keskimäärin käyttämiä rahallisia resursseja. Liikuntatoimen toimintamenot ovat jonkin verran kasvaneet Etelä-Suomen kunnissa vuodesta 2010 vuoteen 2016. Liikuntatoimen toimintamenot vaihtelivat vuonna 2016 asukasta kohden laskettuna n. 30 eurosta n. 285 euroon. Erot selittyvät pääosin kuntien erilaisella liikuntapaikkatarjonnalla. Maakunnittaisessa vertailussa suurimmat liikuntatoimen toimintamenot Etelä-Suomessa vuonna 2016 olivat Kymenlaaksossa noin 162 euroa asukasta kohden. (Kuvio 7.6.1.1. ja kartta 7.6.1.1.)

Kuvio 7.6.1.1. Kuntien liikuntatoimen toimintamenot Etelä-Suomen maakunnissa vuosina 2010 ja 2016 € asukasta kohden vuoden 2016 rahassa

Kartta 7.6.1.1. Kuntien liikuntatoimen toimintamenot vuonna 2016 ESAVI