Liikuntapalvelujen järjestämisen henkilöstö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon henkilöstöä kunnalla on liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Etelä-Suomen kuntien liikuntatoimen henkilöstön määrä asukaslukuun suhteutettuna vaihtelee selvästi eri kunnissa ja eri maakunnissa. Yksittäisten kuntien liikuntatoimen henkilöstön määrän vertailu on vaikeaa. Kunnilta saaduissa vastauksissa liikuntapaikkojen hoitohenkilöstön määrä voi vaihdella suurtesti riippuen siitä, onko henkilöstö kunnan palveluksessa, vai hoidetaanko kunnan liikuntapaikkoja ostopalveluna.

Nyt tehdyssä selvityksessä eniten liikuntatoimen henkilöstöä oli vuonna 2016 Etelä-Karjalan kunnissa. Suurin kuntien liikuntatoimen henkilöstön määrän vähentyminen vuodesta 2010 vuoteen 2016 on tapahtunut Kymelaaksossa. (Kuvio 7.7.1.1.)