Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Etelä-Suomen alueella 67 637 lasta osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (yli 35 tuntia viikossa). Määrä on 60 prosenttia kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista 1–6-vuotiaista lapsista (N=113 027). Heistä 94 989 (84 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 18 038 (16 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.  Suurin osa ilmoitetuista lapsista kuului kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia on kunnan oman toiminnan päiväkodeissa 52 365, kunnan oman toiminnan perhepäivähoidossa 3651, yksityisissä päiväkodeissa 12 269 ja yksityisessä perhepäivähoidossa 1595.