Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Etelä -Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella on yhteensä 62 kuntaa. Vain 3 kuntaa ei vastannut peruspalveluiden arvioinnin kyselyyn Etelä- Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Vastausprosentti oli näin ollen 95,2 prosenttia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella asui 31.12.2017 1-6-vuotiaita lapsia 149 120, joka on n. 43 prosenttia koko Manner-Suomen 1-6 vuotiaista lapsista.   

Heistä varhaiskasvatukseen osallistui kuntien ilmoituksen mukaan 113 027 lasta (76 %).

Varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista 94 989 (64 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 18 038 (12 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Jokaisen ikäryhmän suhteellinen osuus Etelä-Suomen alueella Manner-Suomen lapsimäärään nähden on 42–43 prosenttia. Ruotsinkielisistä lapsista asuu kyseisellä alueella 51 prosenttia Manner-Suomen ruotsinkielisistä lapsista, 11 prosenttia saamenkielisistä lapsista ja jopa 69 prosenttia muun kielisistä lapsista.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen 1–6-vuotiaista lapsista – yhteensä 149 120 – noin 80 prosenttia oli suomenkielisiä, 6,3 prosenttia ruotsinkielisiä ja 14 prosenttia muun kielisiä. Lisäksi kolme lasta oli saamenkielisiä. Suomenkielisiä lapsia oli 118 556 ja ruotsinkielisiä 9432.

Kaikki kunnat eivät olleet välttämättä tietoisia siitä, oliko kunta kaksikielinen vai ei.