Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmät ovat monipuolistuneet Etelä-Suomen alueella verrattuina vuosien 2007 ja 2010 vastaaviin arviointeihin ja selvityksiin. Nuorisovaltuustot tai muut nuorten vaikuttajaryhmät ovat merkittävästi lisääntyneet. Silti Etelä-Suomessa on vielä muutama kunta, joissa ei ole kuntalain määrittelemään nuorisovaltuustoa tai nuorten vaikuttajaryhmää.

Monissa arviointikohteissa tilanne Etelä-Suomessa oli parempi kuin koko maan keskiarvo. Nuoret pääsivät Etelä-Suomessa vaikuttamaan useammin kuin maassa keskimäärin esimerkiksi kuntien valmistelevissa työryhmissä. Nuorille tiedotettiin usealla eri tavalla. Alueella tehdään paljon yhteistyötä yli kuntarajojen ja myös kansainvälisesti.

Kuntien ja maakuntienkin välisiä eroja oli nähtävissä siinä, miten nuorten osallisuus ja vaikuttaminen oli mahdollistettu. Edelleen on siis matkaa siihen, että nuoret olisivat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, missä heidän perheensä asuu tai mihin kuntaan nuori on päätynyt opiskelemaan.

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmän arvioimiseen ja kehittämiseen ei ole nuorilla riittävästi mahdollisuuksia. Myös sekä nuorten että kuntien luottamus- ja toimihenkilöiden koulutusta nuorten kuulemisesta tulee arvioinnin mukaan lisätä.