Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista 20 tunnin varhaiskasvatuksessa oli 13 prosenttia, joista suurin osa oli kunnallisen palvelutuotannon puolella (84 %).
  • Turvapaikan hakija -statuksen omaavia lapsia oli varhaiskasvatuspalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella yhteensä 153, joka oli alueen varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista 0,13 prosenttia. Suurin osa turvapaikan hakijoista oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja 20 tunnin varhaiskasvatuksessa. Vain 17 turvapaikanhakijalasta oli laajemmassa varhaiskasvatuksessa.
  • Kunnat eivät raportoineet yksityisen palvelun tuottajien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa olevan turvapaikanhakijoita.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on lukumääräisesti paljon lapsia varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että tarvittavia tukitoimia on joustavasti ja nopeasti saatavilla.
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on paljon turvapaikkaa hakeneita lapsia. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että tarvittaessa tukitoimia on saatavilla joustavasti ja nopeasti.
  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on paljon yksityisiä palvelutuottajia. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia tarvittavan valvonnan toteutumisesta.
  • On tarpeen järjestää edelleen palveluita perheiden erilaiset varhaiskasvatuksen tarpeet huomioiden.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee varmistua siitä, että saamea äidinkielenään puhuvat lapset saavat tarvittaessa tukea kielen kehittymiselle.