Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Etel-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.1.1. ESAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.1.1. ESAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.1.2. ESAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.1.3. ESAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.1.4. ESAVI Suoran demokratian toteutuminen ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Kuvio 6.7.1.5. ESAVI Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.8.1.1. ESAVI Kunnissa käytettävät tiedotuskanavat

Kuvio 6.8.1.2. ESAVI Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.1.3. ESAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.1.4. ESAVI Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta

 

Kartat

Kartta 6.6.1.1. ESAVI Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.6.1.2. ESAVI Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.1.1. ESAVI Nuorten tekemien aloitteiden käsittely kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.8.1.1. ISAVI Kunnissa käytössä olevien tiedotuskanavien määrä