Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on kaikkien maakuntien luonnollinen väestönlisäys laskenut vuosina 2014–2016 lukuun ottamatta Uudenmaan maakuntaa, jossa Helsingin seutukunnan syntyvyys jatkuvasti ylittää kuolleisuuden määrän. Helsingin seutukunnan luonnollinen väestönlisäys on kuitenkin laskenut vuodesta 2014 vuoteen 2016 vajaalla 1 200 henkilöllä (7,6 %), joka aiheutuu ikärakenteen muutoksista. Luonnollisessa väestönlisäyksessä eivät näy muuttoliikkeen aiheuttamat muutokset, joilla on vaikutuksia väestömäärään ja ikärakenteeseen. (Kuvio 2.4.1.1.)

Alle kouluikäisten lapsien lukumäärän pieneneminen Etelä-Suomessa johtuu osittain samasta syystä kuin luonnollinen väestönlisäys, vaikka Etelä-Suomen asukasmäärän kasvu jatkuu. Etelä-Suomessa on alle kouluikäisten lapsien määrä ja prosenttiosuus väestöstä pienentynyt jokaisessa maakunnassa. Eniten lapsimäärät ovat vähentyneet Kanta-Hämeessä (10,2 %) sekä Kymenlaaksossa (9,1 %). (Taulukot 2.4.1.1. ja 2.4.1.2.)

 

Kuvio 2.4.1.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet.Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.1.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.1.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sokanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.