Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden määrät vaihtelevat maakunnittain ja kunnittain. Alueen kunnat ovat maa-alueiltaan tai oppilasmäärältään hyvin erikokoisia, mitkä vaikuttavat oppilaiden koulukuljetustarpeeseen sekä koulumatkojen pituuteen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on esiopetuksessa olevien oppilaiden kokonaismäärä vuosina 2013–2016 kasvanut 1 355 oppilaalla (5,3 %). Eniten oppilasmäärä on kasvanut Uudellamaalla (7,1 %) ja kasvua on ollut myös Etelä-Karjalassa (3,5 %) ja Kymenlaaksossa (2,5 %). Vastaavasti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien esiopetuksen oppilasmäärät ovat olleet laskevia (1,3 % ja 1,7 %). Koulun yhteydessä olevan esiopetuksen oppilasmäärät ovat vuosina 2013–2016 vähentyneet 209 oppilaalla (7,4 %). Eniten oppilasmäärä on vähentynyt Päijät-Hämeessä (8,6 %). Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntien esiopetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet hieman (1,1 % ja 10,7 %). Päivähoidon yhteydessä olevien esiopetusoppilaiden määrä on Etelä-Suomessa vastaavasti lisääntynyt 1 564 oppilaalla (7,2 %) ja vähennystä on tapahtunut vain Kanta-Hämeen maakunnassa (1,5 %). (Taulukko 3.4.1.1.)

7–12-vuotiaiden määrä on Etelä-Suomessa kasvanut 7 118 oppilaalla (4,8 %) vuosina 2014–2017. Uudenmaan maakunnan oppilaiden osuus koko Etelä-Suomen oppilasmäärästä on 72,8 % ja suurin oppilasmäärän kasvu onkin Uudellamaalla (6,8 %). Oppilasmäärien vähäistä kasvua on ollut myös Etelä-Karjalassa (1,0 %) sekä Päijät-Hämeessä (1,2 %). Oppilasmäärät ovat vähentyneet Kymenlaaksossa 2,6 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 0,4 prosenttia. (Taulukko 3.4.1.2.)

Aluehallintoviraston toiminta-alueen 7–12-vuotiaiden oppilaiden prosenttiosuus Etelä-Suomen koko väestöstä on kasvanut 0,2 prosenttia vuosina 2014–2017, mikä johtuu suurimmaksi osaksi Uudenmaan maakunnan kasvaneesta oppilasmäärästä. (Taulukko 3.4.1.3.)

13–15-vuotiaiden määrä on Etelä-Suomessa kasvanut 1 672 oppilaalla (2,3 %) vuosina 2014–2017, vaikka Uudenmaan maakuntaa lukuun ottamatta muissa maakunnissa oppilasmäärät ovat vähentyneet. Eniten oppilasmäärät ovat laskeneet Etelä-Karjalassa (5,8 %) ja Kanta-Hämeessä (5,5 %). 13–15-vuotiaiden prosenttiosuus koko Etelä-Suomen väestöstä on pysynyt lähes ennallaan. (Taulukot 3.4.1.4. ja 3.4.1.5.)

 

 

Taulukko 3.4.1.1. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 3.4.1.2. 7-12 -vuotiaiden määrä 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 3.4.1.3 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 3.4.1.4. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 3.4.1.5. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotknanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.