Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 0-28-vuotiaiden määrä on vuosina 2014-2017 kasvanut 1 500 henkilöllä (+0,2 %).  Helsingin seutukunnassa 0-28-vuotiaiden määrä on kasvanut 11 915 henkilöllä (+2,3 %) vuosina 2014-2017. Muissa Etelä-Suomen maakunnissa nuorten määrä on sen sijaan vähentynyt. Suhteellisesti nuorten määrä on laskenut voimakkaammin Kymenlaaksossa -5,7 % (2 929) ja Kanta-Hämeessä -5,1 % (2 829). (Taulukko 6.4.1.1.)

Vuonna 2017 nuorten (0-28-vuotiaita) osuus Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen väestöstä oli 32,7 % ja vastaavasti 33,2 % vuonna 2014. Nuorten suhteellinen osuus oli vertailujakson aikana hieman laskenut (-0,54 %-yksikköä) Etelä-Suomessa. Maakunnittainen tarkastelu osoittaa, että nuorten osuus väestöstä oli Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä alle 30 % väestöstä. Suuremmissa kaupungeissa Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Helsingissä ja Porvoossa nuoria oli yli 30 % väestöstä vuonna 2017. (Taulukko 6.4.1.2.)

Taulukko 6.4.1.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 6.4.1.2. 0-28 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet