Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Taulukossa 6.4.5.1. tarkastellaan 0−28-vuotiaiden määrän muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuosina 2014−2017. Ikäryhmän koko on pienentynyt kaikissa maakunnissa Pirkanmaata lukuun ottamatta. Suurinta väheneminen on ollut Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, jossa ikäryhmän koko on pienentynyt 2 195 henkilöllä. Seutukunnista ikäryhmän koko on pienentynyt eniten Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa, jossa ikäryhmän koko on pienentynyt 812 henkilöllä. Kuten odottaa saattaa, ikäryhmä on kasvanut eniten Tampereen seutukunnassa, jossa ikäryhmän koko on kasvanut jopa 2 910 henkilöllä. Yhteensä ikäryhmän koko on pienentynyt 3 636 henkilöllä koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella, joka vastaa 0,9 prosentin negatiivista muutosta.

Taulukossa 6.4.5.2. tarkastelunäkökulmana on 0−28-vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014−2017. Ikäryhmän osuus väestöstä on pienentynyt kaikissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen maakunnissa ja seutukunnissa. Väestöosuus on pienentynyt eniten Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa molemmissa osuus on alentunut 0,72 prosenttiyksiköllä. Seutukunnittaisessa tarkastelussa negatiivinen muutos oli suurinta Järviseudun seutukunnassa Etelä-Pohjanmaalla, jossa ikäryhmän osuus väestöstä on pienentynyt 1,63 prosenttiyksikköä. Jopa Tampereen seutukunnassa kehitys on negatiivinen, tosin vain 0,29 prosenttiyksikköä. Ikäryhmän osuus on vähentynyt maltillisimmin Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevassa Sydösterbottenin seutukunnassa, jossa ikäryhmän osuus pieneni vain 0,04 prosenttiyksiköllä. Maakunnittaisessa tarkastelussa ikäryhmän osuus väestöstä pieneni vähiten Pirkanmaalla, jossa pieneneminen oli 0,36 prosenttiyksikköä.

 

Taulukko 6.4.5.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotknanet

Taulukko 6.4.5.2. 0-28 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotknet