Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen liikuntapaikoista on eniten ulkokenttiä ja liikuntapuistoja (42,5 %) kuten myös muualla Suomessa. Toiseksi eniten on sisäliikuntatiloja (23,2 %), joita on liian vähän verrattuna tarpeeseen ja etenkin pääkaupunkiseudulla. Sisäliikuntatilojen puutteesta kärsivät talviaikoina eniten lapset ja nuoret, joille jäävät arkisin myöhäiset ja viikonloppuisin aikaiset ja myöhäiset harjoitteluajat. Etelä-Suomessa on ulkokenttiä sekä liikuntapuistoja lähes yhtä paljon Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla (43,3–44,9 %). Kymenlaakson maakunnan osuus 38,6 prosenttia, kun Etelä-Karjalassa vastaava osuus on 30 prosenttia. (Taulukko 7.4.1.1.)

Liikuntapaikkojen jakaumaan vaikuttaa se, että Etelä-Karjalassa on panostettu maastoliikuntapaikkoihin (26,1 %) ja erityisesti virkistyskohteisiin ja palveluihin (19,4 %) huomattavasti enemmän kuin muissa Etelä-Suomen maakunnissa. (Kuvio 7.4.1.1.)

 

 

Taulukko 7.4.1.1. Liikuntapaikat Etelä-Suomessa vuonna 2018

Lähde:Lipas

Kuvio 7.4.1.1. Liikuntapaikkojen jakauma Etelä-Suomessa vuonna 2018

Lähde: Lipas