Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Etelä-Suomi

Toimintaympäristö

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on pääkirjastojen määrä laskenut vuosina 2014–2017 vain Päijät-Hämeessä. Tämä johtuu kahdesta kuntaliitoksesta, jolloin liitetyn kunnan pääkirjasto muuttui uuden kunnan sivukirjastoksi. Sivukirjastoja on vähennetty 1–2 kpl, mutta kokonaislukumäärien ollessa pieniä prosentuaaliset muutokset näkyvät taulukoissa suurina. (Taulukot 8.4.1.1 ja 8.4.1.2.)

Kirjastojen aukiolotunnit, jolloin henkilökunta on paikalla, ovat prosentuaalisesti vähentyneet eniten Kanta-Hämeessä (18 %) ja Kymenlaaksossa (14,8 %). (Taulukko 8.4.1.3.). Omatoimikirjastojen aukioloaikoja alettiin tilastoida valtakunnallisesti vasta vuonna 2014.  Omatoimikirjastoissa ovat aukiolotuntien määrien kasvut olleet vuodesta 2014 vuoteen 2017 erityisen suurta, kun kokonaismuutos on ollut 824,6 prosenttia. Vuonna 2014 Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ei ollut omatoimikirjastoja lainkaan, joten niiden maakuntien omatoimikirjastojen aukiolotuntien lukumäärien muutosprosentit eivät ole vertailukelpoisia muiden maakuntien lukuihin. Päijät-Hämeessä omatoimikirjastojen aukiolotuntien lisääntymisen vauhti on ollut räjähdysmäistä, kun lisäystä on kolmessa vuodessa tullut 7 226,4 prosenttia. (Taulukko 8.4.1.4.)

Etelä-Suomessa 0–14-vuotiaiden määrä on vuosina 2014–2017 kasvanut 2 709 henkilöllä (0,7 %). Uudenmaan maakunnassa kasvua on ollut 2,5 prosenttia (6 780 henkilöä), mikä aiheutuu Helsingin seutukunnan 7 514 henkilön kasvusta (3 %). Muissa  maakunnissa 0–14-vuotiaiden määrä laskee jatkuvasti. Suhteellisesti eniten ikäluokan määrä on laskenut Kymenlaaksossa (5,6 %) ja Kanta-Hämeessä (4,5 %). Etelä-Suomen koko väestöön suhteutettuna 0–14-vuotiaiden osuudessa on tapahtunut vain pientä laskua koko alueella (0,2 %) ja vähenemistä on kaikissa maakunnissa. (Taulukot 8.4.1.5. ja 8.4.1.6.)

 

Taulukko 8.4.1.1. Pääkirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.1.2. Sivukirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.1.3. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, henkilökunta paikalla

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.1.4. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, omatoimikirjastot

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.1.5. 0-14 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 8.4.1.6. 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet