Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Etelä-Suomen alueella vajaa viidennes oppilaista oli koulukuljetuksen piirissä. Kuljetusoppilaiden määrä on ollut pitkällä aikavälillä laskussa.

Jokaisella kunnalla on perusopetuslain mukaan velvollisuus järjestää kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunnan on lisäksi huolehdittava, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Esiopetusikäiset oppilaat kuuluvat perusopetuslain piiriin.

Tilastokeskuksen aineiston mukaan vuonna 2017 oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella kaikkiaan 230 109 perusopetuksen oppilasta ja 37 872 oppilasta, jotka saivat kuljetusetua. Kuljetusedun sai siis 16,5 prosenttia oppilaista. Vuodesta 2015 määrä oli kasvanut vain vajaalla 40 oppilaalla. Luku sisältää esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat ja erityisten tuen päätöksen saaneet oppilaat. Koko maan kuljetusoppilasmäärästä Etelä-Suomen osuus oli hieman yli kolmannes (31,8 %).

Kuljetusoikeuden piirissä oli Etelä-Suomessa 1 064 päivähoidon yhteydessä järjestetyn esiopetuksen oppilasta, heistä 5,0 prosenttia olivat saaneet erityisen tuen päätöksen. Koko maassa päivähoidon yhteydessä olevia esiopetuksen oppilaita oli 3 919.

Kuljetusoikeuden omaavista noin viidennes (21,5 %) oli erityisen tuen päätöksen saaneita, vastaava osuus koko maan alueella oli hieman matalampi, 16,0 prosenttia. (Taulukko 3.6.1.1.)

Tilastokeskuksesta saatujen tietojen mukaan kuljetusoikeuden piirissä olevien oppilaiden määrä on laskenut vuodesta 2013 lukien. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella kuljetusoppilaita on ollut vajaa viidennes. Manner-Suomessa kuljetusoppilaiden osuus oli 21,7 prosenttia. (Kuvio 3.6.1.1).

Vuoden 2015 jälkeen kuljetusoppilaiden määrät ovat laskeneet voimakkaasti Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Myös Uudellamaalla kuljetusoppilaiden osuus oli pienentynyt noin kolme prosenttiyksikköä.

Kuvio 3.6.1.1. Kuljetusoppilaiden %-osuus perusopetuksen oppilasmäärästä

Taulukko 3.6.1.1. Kuljetusedun saavat oppilaat yhteensä