Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Onko kunnassa vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelma?

Koulukuljetuksen vahvistetut periaatteet olivat lähes joka kunnassa.

Alueen vastaajakunnista 91 prosentilla oli vahvistettuna koulukuljetuksen periaatteet tai -suunnitelma. Kolmella kunnalla ei ollut suunnitelmia tehtynä ja kahdella oli tekeillä. Kysymyksessä viitattiin, että suunnitelma sisältää muun muassa koulukuljetusten harkinnanvaraiset myöntöperusteet. Viime mainittua ei kuitenkaan pyydetty selvittämään. Manner-Suomessa suunnitelma puuttui 6,6 prosentilla vastanneista kunnista.