Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kerätäänkö kunnassa palautetta koulukuljetuksen oppilailta ja huoltajilta?

Vain harva kunta kerää järjestelmällisesti palautetta oppilailta ja huoltajilta, luultavammin vain tarpeen tullen.

Kysymykseen kerätäänkö koulukuljetuksista järjestelmällisesti, yli puolet alueen vastaajista vastasi ”ei ollenkaan” tai ”jonkin verran”. ”Ei ollenkaan” oli selkeästi useamman kunnan vastaus, seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli keskimmäinen, mikä viitannee siihen, että palautetta kerätään silloin tällöin tarpeen mukaan. Kuusi kuntaa ilmoitti keräävänsä palautetta ”säännöllisesti” tai ”melko säännöllisesti”. Etelä-Suomen alehallintovirasto vastausjakauma oli yhteneväinen Manner-Suomen tulosten kanssa.