Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muuta kunnat viestittävät koulukuljetuksista?

Vain osa kunnista viestitti tähän avoimeen kysymykseen, lähinnä kunnat kertoivat omista erilaisista käytänteistä ja ilmenneistä hankaluuksista koulukuljetusten järjestämisessä lain mukaisesti.

Hieman vajaa puolet alueen kyselyyn vastanneista kunnista, viestitti tähän avoimeen kysymykseen koulukuljetuksista. Lähinnä kunnat kertoivat omista käytänteistään järjestää koulukuljetukset ja niihin liittyvistä haasteista. Vastausten kirjo kertoi vaihtelusta erikokoisten kuntien ja harvenevan kouluverkon tilanteessa.

Yleensä esiopetusoppilaat kulkevat samoissa aamu- ja paluukuljetuksissa perusopetusoppilaiden kanssa. Esiopetusoppilaita koskeva perusopetuslain 32§:n kohta ”oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen”, on aiheuttanut paljon epätietoisuutta ja selvittelyjä vanhempien kanssa. Toisaalta kaikki esiopetuksen oppilaat, joilla on kuljetusoikeus, eivät käytä sitä aamuisin ja/tai iltapäivisin. Yksittäisille oppilaille ei järjestetä erikseen koulukuljetusta, vaan hän odottaa tunnin, jolloin lähtee seuraavan kerran paluukuljetuksia samaan suuntaan. Usein joudutaan yhdistelemään usean koulun oppilaita, mistä koituu lukujärjestys- ja aikataulujärjestelyitä. Kouluilla on käytössä erilaisia jaksojärjestelmiä, jolloin odotusajat voivat vaihdella. Jos taksimatka kestää yli lain sallimat, kaksi ja puolituntia tai kolme tuntia, osoitetaan oppilaalle koulupaikka lähempää. Haasteena koulukuljetusten järjestämisessä oli ajantasainen viestintä, esimerkiksi poissaoloista. Samoin koulukuljetuskustannusten ja lukujärjestysten yhteensovittaminen sekä kilpailutus.

Isommissa kunnissa liikennöintipalveluja on tarjolla enemmän, jolloin yleensä syntyy kilpailua tarjonnasta. Mutta toisilla alueilla koulukuljetuksia tarjoavia palveluntuottajia ja/tai kalustoa ei ole riittävästi. Kilpailua ei tällöin edes synny. Kaikissa liikennöitsijällä olevissa takseissa ei ole lain edellyttämää alkolukkoja, mikä estää taksin käytön koulukuljetuksiin. Koulukuljetukset eivät ole liikennöitsijöille ”rahakkaita kuljetuksia” ja koulujen aikataulut ovat rajoitteina. Koulukuljetukset tapahtuvat usein tavanomaisella julkisella liikenteellä tai niin sanotuilla palvelulinjoilla. Kuljetusten reitittäminen kuuluu isommissa kunnissa yleensä omaan henkilökuljetusyksikköön. Sairaalakouluun järjestettävien koulukuljetusten järjestämisessä on usein hankaluuksia. Erityisoppilaiden kuljettaminen keskitetysti pidentää matkan kestoa ja vaikuttaa kuljetusturvallisuuteen. Pienissä kunnissa lakisääteisen kuljetuksen järjestäminen tuottaa merkittävän suuria kustannuksia.

Vastauksissa esitettiin erilaisia kehittämisehdotuksia arjen työtä helpottamaan kuten:

  • kokonaiskuljetuksen lainsäädännöllinen pidentäminen haja-asutusalueita paremmin palveleviksi, joustavuutta kuljetusaikoihin, koulukuljetusten vuorottelua kunnan eri kylien välillä ja lähikuntien kanssa samaan aikaan olevat loma-ajat
  • alkolukko kaikkiin takseihin, isompia takseja tai lisää tilatakseja
  • palautteen kerääminen lapsilta, huoltajilta ja kuljetusyrittäjiltä
  • laatukriteerit koulukuljetusten tarjouspyyntöihin
  • kehitettävä kuntien tilastointia ja/tai /kuljetusjärjestelmien hallintaa ja kustannustehokkuutta lisää koulukuljetuksiin
  • lainsäädäntöön valtakunnalliset perusteet vaarallisen kulkutien määrittelyyn.