Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Inledning

Inom ramen för utvärdering av basservicen 2017 granskades för utbildningsfältets del hur väl skoltransporterna fungerar. Regionförvaltningsverken skickade i februari 2018 en förfrågan till alla kommuner i Fastlandsfinland, där man frågade hur skoltransporterna i förskolan och inom den grundläggande utbildningen genomförs.