Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä?

Itä-Suomessa joka neljäs varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi oli 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä. Yleisin varhaiskasvatuksen toteutustapa oli kunnan päiväkodissa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella noin neljäsosa varhaiskasvatuksessa olevista 1-6-vuotiaista lapsista (24,4 %, 5609 lasta 22 948 lapsesta) osallistui varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa.

Neljä viidestä 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä olevasta lapsesta, 78,1 % osallistui kunnan omana toimintana toteuttamaan varhaiskasvatukseen. Joka viides lapsi, 21,9 % osallistui yksityisten palveluntuottajien toteuttamaan varhaiskasvatukseen. Noin puolet 20 tunnin varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista, 50,6 %, oli kunnan omissa päiväkodeissa. Kunnan perhepäivähoidossa oli 7,6 % lapsista ja muussa varhaiskasvatuksessa 19,9 % lapsista. Yksityisten palveluntuottajien toteuttamaan varhaiskasvatukseen osallistui päiväkodeissa 7,6 %, perhepäivähoidossa 1,0 % ja muussa varhaiskasvatuksessa 13,4 % lapsista.

Palvelumuodot vaihtelivat melko voimakkaasti maakunnittain. Yleisin toteutustapa 20 tunnin varhaiskasvatukselle oli kunnan päiväkoti, joskin siinäkin oli paljon vaihtelua. Etenkin Pohjois-Savossa järjestettiin suhteessa erityisen paljon 20 tunnin varhaiskasvatusta muuna varhaiskasvatuksena niin kunnan omana toimintana (24,8 %) kuin yksityisten palveluntuottajien toteuttamana (20,1 %). Myös Pohjois-Karjalassa kunnan omana toimintana toteutettua muuta varhaiskasvatusta oli lähes viidennes (17,1 %). Perhepäivähoidon osuus kunnan omana toimintana oli suhteellisen vähäistä Pohjois-Savossa (5,6 %) ja Etelä-Savossa (9,2 %), mutta nousi korkeammalle Pohjois-Karjalassa (15,1 %). Yksityisten palveluntuottajien yleisin toimintamuoto oli päiväkoti, lukuun ottamatta Pohjois-Savon muuta yksityisesti tuotettua varhaiskasvatusta, joka nousi suhteellisen korkealle (20,1 %). Tätä muuta varhaiskasvatusta ei kyselyssä luonnehdittu tarkemmin. (Taulukko 2.6.2.1.)

Taulukko 2.6.2.1. Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä palvelumuodoittain Itä-Suomessa, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017