Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Joka kolmas itäsuomalainen varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi osallistui laajempaan varhaiskasvatukseen. Yleisin varhaiskasvatuksen toteutustapa oli kunnan päiväkodissa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella kolmasosa varhaiskasvatuksessa olevista 1-6-vuotiaista lapsista (33,3 %, 7642 lasta 22 948 lapsesta) osallistui laajempaan varhaiskasvatukseen, jonka määrä oli yli 20 tuntia viikossa. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestettiin puolet enemmän kuin suppeampaa 20 tunnin varhaiskasvatusta.

Selvästi eniten lapsia, kolme neljästä (73,6%) osallistui Itä-Suomessa laajempaan varhaiskasvatukseen kunnan päiväkodissa. Maakunnittain tarkasteltuna palvelumuotojen suosituimmuus kuitenkin vaihteli voimakkaasti. Pohjois-Savossa neljä viidestä lapsesta (78,5 %) oli kunnan päiväkodissa, kun luvut Pohjois-Karjalassa olivat vain 70,7 % ja Etelä-Savossa 68,3 %.

Toiseksi suosituin varhaiskasvatuksen järjestämistapa oli kunnan perhepäivähoito, johon osallistui Etelä-Savossa 20,1 %, Pohjois-Karjalassa 15,9 % ja Pohjois-Savossa 11,8 % lapsista. Muun varhaiskasvatuksen osuus kunnan omana toimintana toteuttamassa varhaiskasvatuksessa oli laajemman varhaiskasvatuksen osalta hyvin pieni, 1,5 %.

Yksityisten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus oli laajemman varhaiskasvatuksen osalta puolta vähäisempää kuin suppeamman 20 tunnin varhaiskasvatuksen osalta, 10,1 %. Tästä varhaiskasvatuksesta suurin osa (9,7 %) järjestettiin yksityisissä päiväkodeissa, loput yksityisessä perhepäivähoidossa. Muuta yksityistä varhaiskasvatusta ei järjestetty laajemman varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille ollenkaan. (Taulukko 2.7.2.1.)

Taulukko 2.7.2.1. Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä palvelumuodoittain Itä-Suomessa, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017