Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Itäsuomalaisista varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista suurin osa oli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä. Yleisin varhaiskasvatuksen toteutustapa oli kunnan päiväkodissa.

Suurin osa Itä-Suomen varhaiskasvatukseen osallistuvista 1-6-vuotiaista lapsista 42,3 % (9697 lasta 22 948 lapsesta) kuului kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen järjestämistapa vaihteli jonkin verran maakunnittain. Selvästi eniten (87,0 %) sitä toteutettiin kunnan omana toimintana Pohjois-Karjalassa, suhteessa vähiten Pohjois-Savossa (73,8 %). Vastaavasti yksityisten palveluntuottajien toteuttaman varhaiskasvatuksen osuus oli suhteessa suurinta Pohjois-Savossa (26,2 %) ja vähäisintä Pohjois-Karjalassa (13,0 %). Etelä-Savo asettui välimaastoon kunnan omana toimintana toteuttaman (76,63 %) ja yksityisten palveluntuottajien toteuttaman (23,4 %) varhaiskasvatuksen osalta.

Kokoaikaista varhaiskasvatusta toteutettiin kunnan perhepäivähoidossa suhteessa eniten Pohjois-Karjalassa, jossa lähes joka neljäs (24,6 %) kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa oleva lapsi oli kunnan perhepäivähoidossa. Etelä-Savossa (15,7 %) ja Pohjois-Savossa (14,3 %) vain joka kuudes lapsi oli kunnan perhepäivähoidossa. Sen sijaan Pohjois-Savossa (21,3 %) ja Etelä-Savossa (19,0 %) noin joka viides lapsi oli yksityisen palveluntuottajan päiväkodissa, kun Pohjois-Karjalassa luku oli selvästi pienempi, vähän yli joka kymmenes (12,1 %). Muun varhaiskasvatuksen osuus oli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen osalta erittäin pieni. (Taulukko 2.8.2.1.)

Taulukko 2.8.2.1. Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä palvelumuodoittain Itä-Suomessa, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017