Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Itä-Suomessa huomattavan moni perusopetuksen oppilas, joka kolmas (32,3 %) sai kuljetusoikeuden, kun koko Manner-Suomessa noin joka viides (21,5 %) sai kuljetusoikeuden.

Esi- ja perusopetusoppilaiden koulumatkat olivat yleisimmin 5-10 kilometriä. Pitkistä matkoista suuri osa kasautui itäsuomalaisille esiopetusoppilaille. Itä-Suomessa koulumatkat kestivät myös ajallisesti pitempään kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Manner-Suomessa yli tunnin matkoja oli 52,6 % kaikista oppilaista, Itä-Suomessa 64,0 % kaikista oppilaista. Yläkouluikäisten oppilaiden koulukuljetusmatkat kestivät pidempään kuin alakouluikäisten. Lain määräaikojen ylitykset olivat yleisempiä Itä-Suomessa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Koulukuljetusten kustannusten nousuun oli Itä-Suomessa monia syitä, kärjessä koulujen lakkauttaminen sekä kilpailutusten ja reittisuunnittelun ongelmat.

Koulukuljetuksen periaatteet oli vahvistettu lähes jokaisessa Itä-Suomen kunnassa, mutta vain harva kunta keräsi palautetta oppilailta ja huoltajilta. Itä-Suomen kuntien viesteistä välittyi koulukuljetusten peruspulmat, jotka keskittyivät mm. tiestön ja ajoneuvokaluston kuntoon, huoleen turvallisuudesta, kilpailutusten toteuttamiseen, reittisuunnitteluun, joukkoliikennevuorojen lakkautuksiin, kyläkoulujen lakkautuksiin, taloudellisuuteen sekä laadunvarmistukseen.