Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Itä-Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu 74,6 % 1-6-vuotiaista lapsista. Luku on hyvin samansuuntainen kuin Manner-Suomessa keskimäärin, 76,4 %. Joka neljäs lapsi ei siten osallistu varhaiskasvatukseen. OECD-maiden keskiarvo varhaiskasvatukseen osallistumisessa on 87 %, eli ero on merkittävä.
  • Valtaosa osallistuu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (42,3 %). Toiseksi eniten osallistutaan laajempaan varhaiskasvatukseen (33,0 %) ja vähiten 20 tunnin varhaiskasvatukseen (24,4 %).
  • Valtaosa osallistuu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen (81,8 %). Eniten varhaiskasvatukseen osallistutaan kunnan omissa päiväkodeissa (60,4 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista).
  • Perhepäivähoitoon osallistuu 14,8 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista.
  • Turvapaikanhakijoita on varhaiskasvatuksessa vain 0,12 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Nykyisen lainsäädännön mukaan heillä ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin nostamiseksi tulee kaikille lapsille tarjota maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus, jotta suurempi osa lapsista saadaan myös varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisen varhaiskasvatuksen piiriin edes osa-aikaisesti. Nyt joka neljäs 1-6-vuotias lapsi ei osallistunut Itä-Suomessa varhaiskasvatukseen ollenkaan.
  • Varhaiskasvatusta tulee kehittää perheiden tilanteiden ja tarpeiden näkökulmasta joustavaksi. Tämän tavoitteena on myös varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen.
  • Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi sen tilastointia tulee kehittää. Myös varhaiskasvatuksen kieliryhmiä on hyvä selvittää tarkemmin. Kysely ei avannut tarkemmin, millä kielillä varhaiskasvatusta järjestetään. Itä-Suomen osalta vahvistui alueen yksikielisyys kansalliskielien osalta.
  • Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä tulee turvapaikanhakijoiden osalta kehittää. Turvapaikanhakijoita osallistui Itä-Suomen varhaiskasvatukseen häviävän pieni määrä. Heidän osaltaan ei ole selvitetty suhdelukuja, kuinka suuri osa turvapaikanhakijoista osallistuu varhaiskasvatukseen, vaan ainoastaan, kuinka paljon heitä on muihin varhaiskasvatukseen osallistuviin lapsiin suhteutettuna. Turvapaikanhakijatilanteen jatkumisesta riippuen olisi hyvä selvittää myös, kuinka suuri osa turvapaikanhakijalapsista osallistuu varhaiskasvatukseen.
  • Muun varhaiskasvatuksen yllättävän suurta osuutta on hyvä selvittää, kenelle ja miten se on tarkemmin järjestetty. Erityisesti varhaiskasvatuslain näkökulmasta varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen, henkilöstökelpoisuudet ja ryhmäkoot on tärkeää taata.