Turvapaikanhakijat

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon palveluissa on turvapaikanhakijoita?

Turvapaikanhakijalapsia oli Itä-Suomen varhaiskasvatuksen piirissä hyvin vähän, 27 lasta.

Turvapaikanhakijoina olevia lapsia on varhaiskasvatuspalveluissa Itä-Suomen alueen varhaiskasvatuksessa yhteensä 27 lasta, eli noin yksi tuhannesta (0,12 %) lapsesta. Lähes puolet heistä, 12 lasta oli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä. 11 lasta oli 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä ja neljä lasta laajemman varhaiskasvatuksen piirissä. Kunnan omana toiminta toteuttamassa varhaiskasvatuksessa heistä oli kaksi kolmesta, ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa yksi kolmesta. Lapsista Pohjois-Savossa asui 17, Pohjois-Karjalassa kuusi ja Etelä-Savossa neljä.

Turvapaikanhakijalasten osuus varhaiskasvatuspalveluissa oli erittäin pieni, yksi tuhannesta lapsesta (0,12 %). Heidän osaltaan ei selvitetty suhdelukuja, kuinka suuri osa turvapaikanhakijoista osallistuu varhaiskasvatukseen, vaan ainoastaan, kuinka paljon heitä on muihin varhaiskasvatukseen osallistuviin lapsiin suhteutettuna. Turvapaikanhakijatilanteen jatkumisesta riippuen olisi hyvä selvittää myös, kuinka suuri osa turvapaikanhakijalapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. (Taulukko 2.10.2.1.)

Taulukko 2.10.2.1. Turvapaikanhakijalapset varhaiskasvatuksen piirissä Itä-Suomessa yhteensä, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017