Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.2.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.2.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.2.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.6.2.1. Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä palvelumuodoittain Itä-Suomessa, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017

Taulukko 2.7.2.1. Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä palvelumuodoittain Itä-Suomessa, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017

Taulukko 2.8.2.1. Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä palvelumuodoittain Itä-Suomessa, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017

Taulukko 2.10.2.1. Turvapaikanhakijalapset varhaiskasvatuksen piirissä Itä-Suomessa yhteensä, lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet vuonna 2017