Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Itä-Suomessa huomattavan moni perusopetuksen oppilas, joka kolmas (32,3 %) sai kuljetusoikeuden. Koko Manner-Suomessa noin joka viides (21,5 %) sai kuljetusoikeuden.

  • Esi- ja perusopetusoppilaiden koulumatkat olivat yleisimmin 5-10 kilometriä. Pitkistä matkoista suuri osa kasautui itäsuomalaisille esiopetusoppilaille. Itä-Suomessa koulumatkat kestivät myös ajallisesti pitempään kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Manner-Suomessa yli tunnin matkoja oli 52,6 % kaikista oppilaista, Itä-Suomessa 64,0 % kaikista oppilaista. Yläkouluikäisten oppilaiden koulukuljetusmatkat kestivät pidempään kuin alakouluikäisten. Lain määräaikojen ylitykset olivat yleisempiä Itä-Suomessa kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

  • Koulukuljetusten kustannusten nousuun oli Itä-Suomessa monia syitä, kärjessä koulujen lakkauttaminen sekä kilpailutusten ja reittisuunnittelun ongelmat.

  • Koulukuljetuksen periaatteet oli vahvistettu lähes jokaisessa Itä-Suomen kunnassa, mutta vain harva kunta keräsi palautetta oppilailta ja huoltajilta.

  • Itä-Suomen kuntien viesteistä välittyi koulukuljetusten peruspulmat, jotka keskittyivät mm. tiestön ja ajoneuvokaluston kuntoon, huoleen turvallisuudesta, kilpailutusten toteuttamiseen, reittisuunnitteluun, joukkoliikennevuorojen lakkautuksiin, kyläkoulujen lakkautuksiin, taloudellisuuteen sekä laadunvarmistukseen.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien tulee suunnitella esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Niissä tilanteissa, joissa oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien tulee tarkastella esim. reittisuunnittelua sekä tarjota aktiivisesti oppilaiden perheille vaihtoehtona perusopetuslain mukaista majoitusta ja täysihoitoa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee selvittää seuraavan perusopetuslain kokonaistarkastelun yhteydessä mahdollisuus perusopetuslain muuttamiseen siten, että esiopetuksen ja 1−2 -luokkien oppilailla olisi kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin, kun koulumatka yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa oppilailleen tämän palvelun.
  • Kuntien tulee kerätä koulukuljetusperusteidensa taustaksi oppilailta ja huoltajilta palautetta koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta.
  • Opetushallituksen tulee edelleen vuosittain seurata yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa opetustoimen tilastojen keruun yhteydessä koulukuljetusten piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrää sekä täydentää tätä tiedonkeruuta koulukuljetuskustannusten alueellisten erojen seurannalla.