Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkajärjestelyjen toimivuus, aluehallintovirastojen kunnille lähettämä webropol-kysely helmikuussa 2018

Peruspalvelujen arviointi 2015: Perusopetuksen saavutettavuus

Tilastokeskuksen aineistot

  • Kuntien väkiluku (www.stat.fi)
  • Perusopetuksen koulujen oppilasmäärät eriteltyinä 1 - 6 lk, 7 - 9 lk ja 1 - 9 lk oppilaisiin (oppilaitostunnus, kunta-,    seutukunta-, maakunta-, avi- ja omistajakoodit) kieliryhmittäin (suomi, ruotsi, saame, muu kieli*) 2017 (ennakko)
  • Kuljetusoikeuden piirissä olevien peruskoulun oppilaiden lukumäärä vuonna 2017
  • Väestö iän (1-v.) sukupuolen mukaan ja alueittain 2017

Perusopetuslaki (628/1998) 32 §