Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Taulukot

Taulukko 3.6.2.1. Kuljetusedun saavat oppilaat yhteensä Itä-Suomen alueella

Taulukko 3.7.2.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.2.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.2.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-6

Taulukko 3.7.2.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-6

Taulukko 3.7.2.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 1-10

Taulukko 3.7.2.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, luokat 7-10

Taulukko 3.8.2.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.2.2. Taulukko 3.8.2.2. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, luookata 1-6, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.2.3. Taulukko 3.8.2.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 7-10, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.9.2.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017 prosentuaalinen muutos