Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.2.1. ISAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.2.1. ISAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.2.2. ISAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.2.3. ISAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.2.4. ISAVI Suoran demokratian toteutuminen ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Kuvio 6.7.2.5. ISAVI Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.8.2.1. ISAVI Kunnissa käytettävät tiedotuskanavat

Kuvio 6.8.2.2. ISAVI Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.2.3. ISAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.2.4. ISAVI Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta

 

Kartat

Kartta 6.6.2.1. ISAVI Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.6.2.2. ISAVI Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.2.1. ISAVI Nuorten tekemien aloitteiden käsittely kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.2.2. ISAVI Kunnissa tehtävä yhteistyö nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä vuoOKnna 2017

Kartta 6.8.2.1. ISAVI Kunnissa käytössä olevien tiedotuskanavien määrä