Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Liikuntatoimen henkilöstö on vähentynyt kunnissa huolimatta siitä, että liikunnan toimiala on laajentunut voimakkaasti kytkeytyen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja liikunnan edistämistä kunnissa toteutetaan erilaisissa yhteistoimintaverkostoissa.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Liikunnan edistämiseen kunnissa tulee turvata riittävä asiantuntijaresurssi huomioiden toimintaympäristön muutokset. Ikärakenne, harva asutus ja liikunnan entistä tiiviimpi kytkeytyminen hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen edellyttävät kunnan liikuntatoimen mukanaoloa liikuntaa edistävissä yhteistoimintaverkostoissa.