Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuvio 7.6.2.1. Liikuntatoimen toimintamenot Itä-Suomen maakunnissa vuosina 2010 ja 2016 €/asukasta kohden vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.7.2.1. Liikuntatoimen henkilöstö henkilötyövuotta 1000 asukasta kohden Itä-Suomessa vuosina 2010 ja 2016

Kuvio 7.7.2.2. Kuntien liikuntatoimen henkilöstö henkilötyövuotta 1000 asukasta kohden työtehtävän mukaan vuosina 2010 ja 2016

Taulukko 7.6.2.1. Itä-Suomen kuntien toimintamenot, liikunta-avustukset sekä palkkamenot vuonna 2016 (€, €/as)