Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Vuonna 2017 Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli 1-6-vuotiasta lapsia yhteensä 30 766, eli yhteensä 8,8 % Manner-Suomen lapsista (Taulukko 2.4.2.1.). Itä-Suomessa 1-6-vuotiaita lapsia oli yhteensä alle 6 % väestöstä. Heidän määränsä väheni melko tasaisesti nuorempia kohti niin, että 1-vuotiaita oli n. 15 % vähemmän kuin 6-vuotiaita (Taulukko 2.4.2.2. ja Kuvio 2.4.2.1). Ruotsinkielisiä lapsia oli 20 henkeä eli n. 0,1 % lapsista, saamenkielisiä lapsia yksi ja muun kielisiä 1149 lasta eli 3,7 % lapsista. Kielet jakautuvat melko tasaisesti ikäryhmittäin.

Itä-Suomessa kolme neljästä lapsesta (22 948 lasta, eli 74,6 % ikäluokan lapsista) osallistui kunnan tai yksityisen palveluntuottajan toteuttamaan varhaiskasvatukseen. Lapsista yli puolet (11 748 lasta, 51,2 %) osallistui varhaiskasvatukseen Pohjois-Savon alueella, yli joka neljäs (6241 lasta, 27,2 %) Pohjois-Karjalan alueella ja yli joka viides (4959 lasta, 21,6 %) Etelä-Savon alueella. Varhaiskasvatukseen osallistui yksi ruotsinkielinen lapsi, eikä yhtään saamenkielistä lasta. Turvapaikanhakijoista osallistui varhaiskasvatukseen yhteensä 27 lasta, eli 0,12 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista.

Kyselyssä selvitettiin lasten osallistuminen erilaisiin varhaiskasvatuslaajuuksiin, mutta ei heidän varhaiskasvatusoikeuttaan tai syitä varhaiskasvatuksen eri laajuuksiin osallistumiseen.

 

Kuvio 2.4.2.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.2.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.2.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.