Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Alakouluikäisten 7-12-vuotiaiden määrä oli Itä-Suomessa kokonaisuudessaan hienoisesti (-0,8 %) laskenut, joskin se paikoin oli myös noussut. Vaihtelua oli Koillis-Savon seutukunnan -10 prosentista Kuopion seutukunnan +2,9 prosenttiin. Nousua oli myös Joensuun seutukunnassa (+1,4 %) ja Ylä-Savon seutukunnassa (+0,5 %). Pohjois-Savossa 7-12-vuotiaiden määrä kokonaisuudessaan nousikin 1,2 prosenttia, kun se Pohjois-Karjalassa väheni -0,6 prosenttia ja Etelä-Savossa -4,8 prosenttia. Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin huomata, että väestö on vähentynyt jonkin verran kokonaisuudessaan, eli 7-12-vuotiaiden osuus väestöstä on pysytellyt melko tasaisena niin, että huolimatta pienestä määrällisestä laskusta (-0,8 %) heidän osuutensa on itse asiassa hivenen noussut (+0,04 %). (Taulukot 3.4.2.1. ja 3.4.2.2.)

Yläkouluikäisten 13-15-vuotiaiden määrä laski Itä-Suomessa nuorempien lasten määrää voimakkaammin, -5,9 prosenttia. Yläkouluikäisten määrä laski kaikissa seutu- ja maakunnissa, voimakkaimmin Pohjois-Karjalassa (-8,6 %), toiseksi eniten Pohjois-Savossa (-5,1 %) ja vähiten Etelä-Savossa (-4,1 %). Kuitenkin, myöskään 13-15-vuotiaiden määrä ei osuutena väestöstä vähentynyt olennaisesti, ainoastaan -0,14 prosenttia. (Taulukot 3.4.2.3. ja 3.4.2.4.)

Valtaosa Itä-Suomen esiopetusta saavista oppilaista saa opetusta päivähoidon yhteydessä enenevissä määrin ja vähäisempi osa koulun yhteydessä. (Taulukko 3.4.2.5.)

Taulukko 3.4.2.1. 7-12 -vuotiaiden määrä 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.2.2. 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.2.3. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.2.4. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.2.5. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen