Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Itä-Suomen alueella nuorten määrä on vähentynyt suhteessa eniten koko Suomessa. Nuorten määrä on vähentynyt suhteellisesti eniten Etelä-Savossa Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnissa (Taulukko 6.4.2.1.), Pohjois-Karjalassa Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan alueella sekä Pohjois-Savossa Koillis-Savon alueella. Itä-Suomen yliopiston lakkauttaessa Savonlinnan kampuksen vuonna 2018 nuorten väheneminen Savonlinnan seutukunnassa voi kasvaa entisestään. Kuopio näyttäytyy paikkakunnista ainoana, jossa nuorten määrä on pysytellyt suurin piirtein samalla tasolla vuosien 2014-2017 välillä. Pohjois-Savon maakuntakeskuksena se tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia verrattuna muuhun alueeseen. Myös muut maakuntakeskukset, Joensuu ja Mikkeli, erottuvat muista alueista, vaikka nuorten määrän muutos on niissäkin lievästi tappiollinen.

Yliopistopaikkakunnista Kuopio ja Joensuu erottuvat vertailussa, kun tarkastellaan 0-28 -vuotiaiden osuutta väestöstä (Taulukko 6.4.2.2.). Kummallakin paikkakunnalla alle 29-vuotiaiden osuus on yli 30 prosenttia. Kaupungit ovat selkeitä maakunnan keskuksia, joissa on muuta aluetta enemmän opiskelu- ja työpaikkoja tarjolla niin nuorille kuin lapsiperheiden vanhemmille. Etelä-Savossa nuorten osuus jakaantuu tasaisemmin Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukuntien kesken. Alle 29-vuotiaiden osuus on pienin Keski- ja Pielisen Karjalan alueilla, joissa lapsia ja nuoria on vain hieman päälle viidennes väestöstä. Alueilla on ollut pitkään heikko työllisyystilanne, vähän työpaikkoja ja väestön huoltosuhde etenkin Pielisen Karjalan alueella on korkea. Alueilla on tarjolla toisen asteen opiskelumahdollisuuksia, mutta korkea-asteen opintojen perässä nuorten on muutettava muualle opiskelemaan.

Vuoden 2017 lopusta alkaneen talous- ja työllisyystilanteen nousujohteisen kehityksen vaikutukset Itä-Suomen nuorten määrän kehitykseen jäävät nähtäväksi. Alueen elinvoiman näkökulmasta on tärkeää, että alueen vetovoima nuorten asuin-, työskentely- ja opiskelupaikkana kasvaa.

Taulukko 6.4.2.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 6.4.2.2. 0-28 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet