Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on liikuntapaikoista eniten ulkokenttiä ja liikuntapuistoja sekä maastoliikuntapaikkoja, joita on kaikista liikuntapaikoista yhteensä 57,1 prosenttia (Kuvio 7.4.2.1.). Yhteensä liikuntapaikkoja on 4935, joista 2155 Pohjois-Savossa, 1567 Pohjois-Karjalassa ja 1213 Etelä-Savossa (Taulukko 7.4.2.1.). Itä-Suomeen sijoittuu 13,19 prosenttia koko Suomen liikuntapaikoista.

Maakunnittain tarkasteltuna Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on suhteellisesti enemmän virkistyskohteita ja palveluja ja Etelä-Savossa taas ulkokenttiä ja liikuntapuistoja. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Itä-Suomessa on suhteellisesti muita alueita enemmän vesiliikuntapaikkoja.

Kuvio 7.4.2.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Lähde: Lipas

Taulukko 7.4.2.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Lähde: Lipas