Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Itä-Suomi

Toimintaympäristö

Itä-Suomen AVI-alueella on 45 kuntaa ja 34 kirjastolaitosta. Itä-Suomessa on useita seutukirjastoja, mistä syystä kuntien ja pääkirjastojen lukumäärät poikkeavat toisistaan. Seutukirjastoja ovat Joensuun seutukirjasto, johon kuuluvat Joensuun kaupunginkirjaston lisäksi Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kirjastot, Toenperän kirjasto, johon kuuluvat Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastot, Mikkelin seutukirjasto, johon kuuluvat Mikkelin kaupunginkirjaston lisäksi Hirvensalmen, Pertunmaan ja Puumalan kirjastot sekä Kuopion kaupunginkirjaston yhteydessä toimivat Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kirjastot.

Itä-Suomen väestöstä noin 70 prosenttia asuu taajamissa ja kolmannes taajamien ulkopuolella harvaan asutulla alueella. Alueen vesistöisyys vaikuttaa siten, että etäisyydet ovat pitkiä kunta- ja maakuntakeskuksiin. Asutus on kohtuullisen tasaisesti sijoittunutta koko Itä-Suomeen, mutta se on harvaa. Väestö keskittyy kuitenkin yhä enemmän maakuntakeskuksiin. Harva asutus ja pitkät välimatkat ovat haasteita palveluverkon järjestämiselle. Kirjastopalvelujen saavutettavuus on Itä-Suomessa heikentynyt jonkin verran toimipisteiden ja kirjastoautotoiminnan lakkauttamisten takia. Toimipisteiden vähenemisen trendi on viime vuosina tasaantuntut. Erityisesti kirjastoautojen ja pysäkkien määrän väheneminen haja-asutusvaltaisessa Itä-Suomessa on heikentänyt kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Kirjastojen omatoiminen aukiolo lisäsi kokonaisaukioloaikaa myös Itä-Suomessa (Taulukot 8.4.2.3. ja 8.4.2.4.).

Väestökehityksen trendejä Itä-Suomessa ovat olleet väestön vähentyminen, nuorten ikäluokkien pieneneminen ja ikääntyneemmän väestön määrän kasvu. Väestöllisen huoltosuhteen oletetaan heikentyvän voimakkaasti jo 2010-luvulla. Nykykuntarakenteella vuonna 2030 suurimmassa osassa Itä-Suomen kunnissa olisi ennusteen mukaan enemmän muun ikäisiä kuin 15–64-vuotiaita. Kaikissa seutukunnissa Kuopion seutukuntaa lukuun ottamatta 0-14 -vuotiaiden määrä on vähentynyt (Taulukko 8.4.2.5.).

 

Taulukko 8.4.2.1. Pääkirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.2.2. Sivukirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.2.3. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, henkilökunta paikalla

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.2.4. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, omatoimikirjastot

Lähde: Yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Taulukko 8.4.2.5. 0-14 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 8.4.2.6. 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet