Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Itä-Suomessa maan suhteellisesti suurin osuus, joka kolmas perusopetuksen oppilas sai kuljetusoikeuden.

Jokaisella kunnalla on perusopetuslain mukaan velvollisuus järjestää kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunnan on lisäksi huolehdittava, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia. Myös esiopetusikäiset oppilaat kuuluvat perusopetuslain piiriin.

Tilastokeskuksen aineiston mukaan vuonna 2017 Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli 16 440 oppilasta, jotka saivat kuljetusetua. Luku sisältää esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaat, sekä erityisen tuen päätöksen saaneet, että muut oppilaat. Suhteessa perusopetuksen oppilasmäärään kuljetusoikeuden saaneita oppilaita oli eniten Itä-Suomessa (32,3 %). Koko maan kuljetusoppilasmäärästä Itä-Suomen osuus oli 13,6 %. Tilastokeskuksesta saatujen tietojen mukaan kuljetusoikeuden piirissä olevien oppilaiden määrä oli laskenut vuodesta 2013 lukien kaikissa Itä-Suomen maakunnissa muun Manner-Suomen tapaan.

Kuljetusoikeuden piirissä olevista oppilaista noin joka kymmenes (10,9 %) oli erityisen tuen päätöksen saaneita, kun vastaava osuus koko maan alueella oli hieman korkeampi,15,9 prosenttia. (Taulukko 3.6.2.1.)

Taulukko 3.6.2.1. Kuljetusedun saavat oppilaat yhteensä Itä-Suomen alueella